ENGLISH VERSION BELOW

Z Mistrzostw Polski Dawnych Europejskich Sztuk walki przywozimy pokaźny worek medali!

W miniony weekend rywalizowaliśmy we Wrocławiu w aż czterech konkurencjach – miecz długi, szabla, kord z puklerzem oraz rapier z lewakiem. A oto wyniki naszych zawodników:

Antek Olbrychski zwyciężył kategorie miecza długiego oraz korda z puklerzem, tym samym uzyskując w nich tytuł Mistrza Polski. Dodatkowo udało mu się zdobyć srebro w szabli. Regularne starty w 2018 r. pozwoliły mu też zebrać dużą liczbę punktów w polskiej lidze szermierki historycznej FEDER ( http://www.ligafeder.pl/ ). Zwyciężył ją w aż trzech broniach – mieczu długim, kordzie z puklerzem i w szabli.

Grzegorz Sarna kontynuuje niesamowitą passę w szabli. Po raz kolejny w tym roku sięgnął po najwyższe trofeum w tej broni i w pełni zasłużenie uzyskał tytuł Mistrza Polski. W lidze FEDER uplasował się zaś na 3. miejscu.

Krzysztof Szczytowski po wielu zaciętych walkach zdobył brąz w kategorii miecz długi. Mimo młodego wieku na swojej drodze po medal Krzysiek odprawił z kwitkiem wielu doświadczonych zawodników.

Joasia Koprowska pobiła rekord jeśli chodzi o liczbę medali – ze wspomnianych mistrzostw przywiozła ich aż cztery. Złote krążki wywalczyła w kobiecych kategoriach szabli oraz w kordzie z puklerzem. Srebro przypadło jej w mieczu długim, a brąz – w rapierze. Tym samym zwyciężyła też kobiecą ligę w trzech kategoriach – miecza, szabli i korda z puklerzem.

4. miejsce w szabli uzyskał trenujący w AS od zaledwie roku Karol Rejmanowski. Karol nie oszczędzał w boju nikogo, a walki często kończył nie straciwszy żadnego punktu. W walce o brąz uległ bardzo doświadczonemu Szczepanowi Łakomemu (wynikiem 5:4). Mimo to udowodnił, że plasuje się w ścisłej czołówce polskich szablistów historycznych.

Bolek Tekielski bez większych problemów wyszedł z fazy grupowej. W fazie pucharowej zwyciężył walkę z innym z AS-ów – Grzegorzem Sarną. Powstrzymał go dopiero Jakub Wrzalik, weteran licznych turniejów i aktualny wicemistrz polski długiego miecza. Dzięki licznym startom i nieustannemu progresowi Bolek wysoko uplasował się w rankingu – w lidze FEDER zajął 6 miejsce!

Piotr Janeczek napsuł sporo krwi swoim przeciwnikom w szabli oraz w kordzie z puklerzem. W tej drugiej kategorii udało mu się wyjść z fazy grupowej. Tym razem zabrakło jednak trochę szczęścia i zimnej krwi do zdobycia medalu. Ciężka praca z pewnością zostanie jednak w końcu przekuta w medale:)

Podsumowując – 4 naszych zawodników zdobyło aż 9 medali. Aktualnie mamy zaś w szeregach klubu, licząc kategorie OPEN i kobiece, 5 tytułów mistrzowskich oraz 2 wicemistrzowskie.

ENGLISH VERSION

We’re back from the Polish HEMA Championships with a lot of medals!

Last weekend we fought in Wroclaw in four categories – longsword, saber, messer with a buckler and rapier with dagger. Here are our results:

Antek Olbrychski won in longsword and messer with buckler categories, earning him the title of Polish Champion. In addition, he managed to get silver in the saber. Regular starts in 2018 also allowed him to collect a large amount of points in the Polish HEMA league FEDER (http://www.ligafeder.pl/). He won the league in three weapon categories – longsword, messer with a buckler and saber.

Grzegorz Sarna continues his incredible streak in saber. Once again this year he demolished his rivals. He deservedly reached for the highest trophy in the saber and received the title of Polish Champion!

Krzysztof Szczytowski after many hard duels won bronze in the longsword category. Despite his young age, on the way to the medal, Krzysiek defeated many experienced fencers.

Joasia Koprowska has set the record when it comes to the number of medals – she brought four of them. She won the golden medals in women’s categories of saber, messer with a buckler, also won silver in longsword, and bronze in rapier. The victories ensured her dominance in the women’s league in three categories – longsword, saber, and messer with buckler.

4th place in the saber was obtained by Karol Rejmanowski, who has been training in the AS for just one year. Karol did not spare anyone in the fight, and the duels often ended without losing any point. In the duel for bronze he had lost to very experienced Szczepan Łakomy (result 5: 4). Nevertheless, he proved that he is in the lead of the Polish fencers. After the championships he is 7th in the league!

Bolek Tekielski won the group phase without any problems. In the knockout phase, he won the fight with another AS – Grzegorz Sarna. Jakub Wrzalik, a veteran of numerous tournaments and the current Polish vice-champion of the long sword, stopped him. Regular starts and continuous progress gave Bolek a high, 6th place in the Polish league!

Piotr Janeczek caused a lot of problems to his opponents in sabre and messer with buckler. In the second category, he managed to get out of the group stage. This time, however, there was little luck and cold blood to win the medal.

To sum up – 4 of our fencers have won 9 medals. Currently, we have (counting OPEN and women categories) 5 champion and 2 vicechampion titles.