Daliśmy show na Zamku Królewskim, a do tego zdradzaliśmy tajniki średniowiecznych, włoskich mistrzów szermierki.

ENG BELOW

Za nami pracowity weekend! ⚔️🔥

W sobotę nasz trener, Rafał Kalus, prowadził w Gliwicach warsztat na temat wykorzystania kopnięć w szkole włoskiej długiego miecza 🦵🗡

Do tego Rafał zdobył srebrny medal 🥈w turnieju walki sztyletem 🔪

Z kolei w niedzielę nasz zawodnik Mikołaj Kołodziej brał udział w pokazach z okazji 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Razem z Tomaszem Mleczkiem panowie odtworzyli legendarny pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim. Całość opatrzona była komentarzem Daniela Olbrychskiego. Kto nie dotarł, niech żałuje, bo taka okazja nie zdarza się często! 🔥⭐️

Dodatkowo szermierze zaprezentowali walkę rapier kontra szabla ⚔️

[ENG]We had really busy weekend! ⚔️

On Saturday our trainer, Rafał Kalus, led workshop about using of kicks in the Italian longsword school 🦵🗡

Additionally, Rafał won a silver medal 🥈 in a dagger tournament 🔪

On Sunday our member, Mikołaj Kołodziej, took part in shows on the occasion of the 50th anniversary of the reconstruction of the Royal Castle in Warsaw. Together with Tomasz Mleczek, they recreated the legendary duel between Kmicic and Wołodyjowski from „The Deluge” movie. Fencing was accompanied by a commentary of Daniel Olbrychski. Such an opportunity doesn’t happen often! 🔥⭐️

Additionally, swordsmen presented the fight rapier versus saber ⚔️